تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تحقیق بررسی کامل دریای خزرشناسه محصول: 894115
موجود

تحقیق بررسی کامل دریای خزر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

تحقیق بررسی کامل دریای خزر

تحقیق بررسی کامل دریای خزر

تحقیق بررسی کامل دریای خزر

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان  دریای خزر،

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

اين درياي نيمه شور و بسته خزر بين دو قاره آسيا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخاير مختلف انرژي در طبقات زيرين آنها و نيز منابع بيولوژيكي و بهره برداري از آنها نقش مهمي در شكوفايي اقتصادي كشورهاي همساهي ايفا مي كند. درياچه خزر با ايجاد كانال ولگا ـ دن بواسطة ارتباط با درياي آزوف و درياي سياه مي تواند با آبهاي آزاد مرتبط باشد. از اين رو اهميت ويژه اي را بخود اختصاص داده است.
معرفي درياي خزر
درياي خزر يا درياي مازندران به شكل تقريباً مستطيلي است كه طول آن شمالي جنوبي بوده در شمال كشور ايران و در قاره آسيا واقع است. مجموع سواحل شمالي ايران بطول 992 كيلومتر از آستارا تا خليج حسينقلي بخش جنوبي آن را در بر گرفته است.
از نظر اروپائيان نام كاسپين از نام قومي به نام كاسپي كه در جنوب غرب اين دريا مي زيسته اند گرفته شده است نامهاي ديگري نيز به اين دريا داده شده است.
معدودي از آن عبارتند از:
بحر حيوانات، بحر آبسكون، درياي طبرستان، درياي قزوين و غيره.
(درياي خزر به سبب اينكه بطور طبيعي به اقيانوسهاي منجمد شمالي يا اقيانوس اطلس راه ندارد درياچه اي است كه از نظر وسعت و بزرگي از زمانهاي قديم به غلط نام دريا به آن داده شده است به سبب انحلال 85/12 (در هزار) نمك آب آن كمي شور است ولي اين شوري از درياهاي ديگر كمتر است.)
از نظر وسعت مي توان آن را بزرگترين درياچه كره زمين دانست طول آن از شمال به جنوب حدود (1205) كيلومتر و پهناي آن در پهن ترين منطقه در بخش شمالي دريا حدود (554) كيلومتر و در تنگ ترين قسمتها كه بين شبه جزيره آبشوران و دماغه كيا ولي قرار دارد (202) كيلومتر است.
اين دريا بين عرض هاي 35 ، 34 ، 36 ، 13 ، 42 شمالي و طولهاي 29 ، 44 ، 54 ، 39 ، 38 ، 46 شرقي قرار دارد. از اين نظر، گسترش شمالي و جنوبي و شرقي و غربي آن شرايط بسيار متفاوتي از نظر آب و هوا ميزان تبخير و واردات آب شيرين در آن ايجاد مي كند كه نه تنها از نظر اكولوژي و محيط زيست تنوع فراواني به آن مي دهد بلكه از نظر ساختماني نيز تغييراتي از نظر عمق نيروهاي مؤثر و بالاخره ويژگيهايي از نظر روانهاي دريايي در آن ايجاد مي شود.
محيط اين دريا حدود 6379 كيلومتر كه 992 كيلومتر آن در خاك ايران و بقيه در خاك شوروي است مساحت آن حدود 000/438 كيلومترمربع يعني 5/6 برابر درياچه آرال و 5 برابر درياچه سوپريورو 13 برابر درياچه بايكال است. حجم آن طبق محاسبه جديد حدود 79319 كيلومترمكعب مي باشد. طول مجمع خطوط كرانه هاي آن 6379 كيلومتر است كه 992 كيلومتر سواحل جنوبي آن از مصب رود اترك در شرق تا مصب رود آستارا در غرب ايران است. عمق متوسط اين دريا 180 متر و حداكثر آن در بخش جنوبي به 50/945 متر مي رسد. از مجموع مساحت 3733000 كيلومترمربع حوضه آبگير درياي خزر حدود 2516000 كيلومترمربع آن در سطح ايران (دامنه هاي شمالي سلسله جبال البرز) و بقيه در سطح كشور شوروي قرار دارد. سطح آب درياي خزر در دوره يخچال اوايل دوران چهارم حدود 80 متر از سطح فعلي آن بالاتر بوده ولي امروز سطح آن 26 متر از سطح اقيانوسها كمتر است.
تقسيمات = از نظر اختصاصات حياتي و عمق سنجي آن را به سه قسمت شمالي، مركزي و جنوبي تقسيم مي كنند. عمق متوسط در بخش شمالي يعني در شمال كه خطي از جزيره تيولن به دماغه توب كارآگاي مي رسد در حدود 5 متر و حجم آن حدود 94/0 درصد كل اين درياست از نظر مساحت بخش شمالي اين دريا حدود 73/27% مساحت كل درياي خزر را شامل مي شود. اين قسمت در حد جنوبي خود حداكثر تا 50 متر عمق دارد خزر شمالي مدت زيادي از سال را منجمد است و سواحل آن پست و شني و داراي جزاير متعددي است. حد جنوبي قسمت خزر مياني خطي است كه از جزيره ژيلوي به دماغه كوالي مي رسد عمق متوسط آن 176 متر و حداكثر عمق آن 770 متر مي باشد. حجم خزر مياني كمتر از 3/1 حجم كل درياي خزر است.
خزر جنوبي = اين منطقه شامل سواحل ايران و شبه جزيره آشوران و دماغه كوالي است. عمق متوسط آن 325 متر و عميق ترين نقطه آن داراي عمق 980 متر است حجم آن كمي كمتر از 3/2 حجم كل درياي خزر است. در سواحل ايران عميق ترين نقطه در نزديك و امتداد سواحل شهسوار است و برجستگي زير دريايي يا ارتفاعي كه بخش مركزي را از بخش جنوبي جدا مي كند در خاك روسيه قرار دارد.
3ـ4ـ توپوگرافي سواحل و بستر درياي خزر
در سمت شمال اين دريا، جلگه وسيعي امداد يافته كه به نام جلگه شمال خزر ناميده مي شود. در بخش مياني دريا در قسمت ساحل غربي، ادامه رشته كوههاي قفقاز ديده مي شوند و در منطقه شبه جزيره آپشرون دوباره مي توان جلگه ها و زمينهاي پستي را مشاهده نمود.
در جنوبي ترين قسمت در طول ساحل در منطقه اي باريك، ناحيه جلگه اي لنكران امتداد يافته كه به اين ترتيب كوههاي طالش را از درياي خزر جدا مي كند. در بخش ساحلي جنوب درياچه يك جلگه بسيار باريك خزر را در بر گرفته و به موازات ساحل رشته كوههاي البرز قرار دارد. وجود تپه ها، برجستگيها و چين خوردگيهاي با شيب تند و جلگه هاي بسيار مرتفع در بخش شرقي از سمت شبه جزيره تيوپ كاراگان به سمت سواحل دريا كاملاً مشهود است. فلات مان قشلاق، كندرلي و وستيورت و خليج معروف قره بغاز در قسمت شمال شرقي به جلگه اوستيورت پيوسته و در بخش جنوبي اين خليج فلاتي بنام كراسنوودسك قرار گرفته است. در امتداد طولي منطقه كراسنوودسك رشته كوههاي كپه داغ كشيده شده و ساحل در بخش جنوبي اين ناحيه در سطح پايينتري قرار دارد. بطور كلي تنوع و گوناگوني پستي و بلنديهاي سواحل و بستر درياچه خزر را مي توان ناشي از ساختار زمين شناسي آن دانست.
پستي و بلنديهاي كف درياي خزر را مي توان به سه بخش تقسيم نمود:
فلات قاره اي، شيب قاره اي و بستر گودالهاي عميق.
فلات قاره از منطقه ساحلي شروع شده و تا عمق 200 متري ادامه مي يابد. شيب فلات قاره اي نيز از انتهاي خط فلات قاره آغاز كه در خزر جنوبي حدود 750 متري و در خزر مياني بين اعماق 500 تا 600 متري پايان مي يابد. دو گودال عميق درياي خزر شامل گودال عميق واقع در خزر جنوبي با عميق حدود 1025 متر و گودال ديگر به نام دربند با عمق 788 متر مي باشد.
كف دريا در قسم خزر شمالي تقريباً هموار مي باشد. جزاير و بلنديهاي بسياري چون كوالي در اين ناحيه واقعند كه به واسطه حركات امواج تشكيل شده اند. شيارهايي در كف خزر شمالي به چشم مي خورد كه بزرگترين آنها مان قشلاق و اورال مي باشد.
كف خزر مركزي با بخش شمالي خزر كاملاً متفاوت است، بطوريكه در اين ناحيه سه منطقه فلات قاره، شيب قاره و كف گودال عميق به طور مشخص جدا و متمايز مي شوند. (م. موسوي روحبخش، 1379) ...

 بــانک تــحــقــیــقـات رشتــه جغرافــــیـــا

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 94
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  

کلمات کلیدی : ,دریای خزر, تحقیق در مورد دریای خزر, دانلود تحقیق دریای خزر, دانلود رایگان تحقیق دریای خزر, پروژه دریای خزر, مقاله دریای خزر, مقاله در مورد دریای خزر, پروژه در مورد دریای خزر, پایان نامه دریای خزر, تحقیق آماده در مورد دریای خزر, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, جغرافیا , تحقیق آماده جغرافیا در مورد دریای خزر, تحقیق دانش آموزی دریای خزر, تحقیق کلاسی آماده دریای خزر, تحقیق درباره دریای خزر, تحقیق در رابطه با دریای خزر, تحقیق راجب دریای خزر, پروژه درباره دریای خزر, مقاله در مورد دریای خزر, مقاله درباره دریای خزر

 گرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
اینکه بدانید چه اطلاعاتی روی کارت ویزیت باید درج شود موضوع بسیار مهمی است . زیرا یک کارت ویزیت خوب تنها وسیله ای برای دادن اطلاعات به مشتریان نیست . بلکه یک روش تبلیغات و بازاریابی موثر برای جذب مخاطبان و مشتریان جدید است. به همین علت کارت ویزیت ها هیچگاه جایگاه خود را با ظهور روش های دیجیتالی امروزی از دست نخواهند داد. زیرا در شبکه های دیجیتالی، فاکتور مهم تعامل و معادله انسانی وجود ندارد. یک کارت ویزیت خوب، برند شما را توسعه و گسترش داده و اطلاعات مفید و درستی را در خصوص شما و کسب و کارتان و آنچه در حال انجام آن هستید. را به مخاطب و مشتری به صورت به یادماندنی ، قدرتمند و معنی دار منتقل می‌کند. در این راستا می‌توانید از یک طرح آماده اما با کیفیت کارت ویزیت استفاده کنید. تا دغدغه ای برای شروع و طراحی نداشته باشید . سپس شروع به سفارشی کردن طرح و تغییر محتوای آن کنید. با داشتن یک طرح خوب شما تنها کافی است اطلاعات مناسب را در کارت خود وارد کنید. البته اگر شما کسب و کار حرفه ای و بزرگی دارید و یا از آن دسته افرادی هستید. که برای برند سازی خود ارزش بالایی قائل هستید می‌توانید. با سفارش طراحی کارت ویزیت اختصاصی به طرحان. خلق یک کارت ویزیت حرفه ای و تاثیر گذار را به ما بسپارید. برای خرید فایل های دانلودی از سایت دیگر ما psdsell.ir دیدن نمایید

خرید آنلاین


نظرات کاربران

ارسال نظر

ّّّّّّّ

کلمات کلیدی

سایر محصولات

تحقيق بررسي کامل درياي خزر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان  درياي خزر،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :این درياي نیمه شور و بسته خزر بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخایر مختلف انرژی در طبقات زیرین آنها و نیز منابع بیولوژیكی و بهره برداری از آنها نقش مهمی در شكوفایی اقتصادی كشورهای همساهی ایفا می كند. دریاچه خزر با ایجاد كانال ولگا ـ دن بواسطة ارتباط با درياي آزوف و درياي سیاه می تواند با آبهای آزاد مرتبط باشد. از این رو اهمیت ویژه ای را بخود اختصاص داده است.معرفی درياي خزردرياي خزر یا درياي مازندران به شكل تقریباً مستطیلی است كه طول آن شمالی جنوبی بوده در شمال كشور ایران و در قاره آسیا واقع است. مجموع سواحل شمالی ایران بطول 992 كیلومتر از آستارا تا خلیج حسینقلی بخش جنوبی آن را در بر گرفته است.از نظر اروپائیان نام كاسپین از نام قومی به نام كاسپی كه در ج

ادامه مطلب  
تحقيق درياي خزر


تحقيق درياي خزر در حجم 56 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:تاریخچه حفاری چاه خزر ـ 1 :ارزیابی نفت و گاز در طبقات دوران سوم زمین شناسی (سازندچكین) و نیز طبقات دوران دوم (كرتاسه؟) می باشد. همچنین اطلاعات مفید و ارزشمندی از نظر زمین شناسی اكتشافی حاصله از این چاه كه می تواند رهگشای تجارب حفاری چاههای آینده در حوضه درياي خزر باشد. چاه خزر ـ 1 در فاصله تقریبی 30 كیلومتری شمال غرب بندرانزلی و در بخش میانی و ترجیحاً جنوب شرقی تاقدیس زمین شناسی شماره 1 از سری تاقدیس های مناسب هفتگانه در ضلع جنوب غربی درياي خزر قرار گرفته است.برنامه حفاری این چاه در خلال سال های 68 ـ 1365 و با استفاده از اطلاعات چاههای ساحلی بحر خزر و نیز تلفیق این اطلاعات با دانستنیهای حفاری چاههای منطقه باكو از آذربایجان (شوروی سابق) توسط كارشناسان مدیریت اكتشاف و تولید،

ادامه مطلب  
تحقيق رژیم حقوقی درياي خزر و موضع کشورهای ساحلی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان رژیم حقوقی درياي خزر و موضع کشورهای ساحلی،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمه درياي خزر یا درياي کسپین با کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان محدود میباشد. قبل از فروپاشی اتحاد شوروی این دریا با دو کشور یعنی روسیه و ایران محدود بود و از منابع مختلف آن کشورهای مذکور استفاده میکرد. در این اوخر اهمیت درياي خزر از لحاظ تجارتی، نظامی و اقتصادی نسبت به هر وقت دیگر با اهمیت شده.در این مقاله در قدم اول در مورد موقعیت و مشخصات درياي خزر و بعداً در مورد اهمیت و پرابلم های نظامی و اقتصادی که فعلاً در این منطقه موجود است معلومات ارایه میگردد.درياي خزر، بزرگترین درياي جهان در سرحد بین آسیا و اروپا و در محل تلاقی آسیای مرکزی،قفقاز و ایران واقع است. طول درياي خزر از شمال به جنوب ۱۲۰۴کیلومتر،

ادامه مطلب  
تحقيق بررسي درياي خزر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان درياي خزر،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : درياي کاسپین، درياي مازندران یا درياي خزر دریاچه‌ای است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. به دلیل این که بزرگترین دریاچه جهان است آن را دریا نیز می‌نامند از منابع مهم این دریا؛ ذخایر نفت و گاز‌ موجود در زیر بستر دریا و همچنین انواع ماهیان خاویاری را می‌توان نام برد.نام‌های درياي خزربه دلایل مختلف تا به اکنون نام‌های متفاوتی در زبان‌های مختلف به‌روی این دریا گذاشته شده‌است. در زمان قدیم، دریا را به نام اقوامی كه در ساحل آن زندگی می‌كردند، نام می‌گذاشتند؛ مثلاً طبرستانی‌ها، گرگانی‌ها یا هیركانی‌ها در قدیم در كنا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کامل درباره درياي خزر


      لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :14 بخشی از متن مقالهفهرست مطالب :1-       مقدمه                                                                        1موقع جغرافیایی درياي خزر 6مشخصات طبیعی درياي خزر 6آبهای سطحی ایران        &

ادامه مطلب  
مقدمه ای بر آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز


فصل اولجغرافیای طبیعی و اقتصادی مناطقخلیج فارس و درياي عمان(موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست)[1] خلیج فارس درياي حاشیه ای (Marginal sea) و نیمه بسته ای (semi-enclosed) است كه در اثر تأثیر متقابل قاره آفریقا و اروپا-آسیا در طول ادوار گذشته زمین شناسی ایجاد شده است و مساحت آن حدود 24000 كیلومتر مربع می باشد. طول سواحل شمالی خلیج فارس و درياي عمان در حدود 2500 كیلومتر می باشد. عرض خلیج فارس 300-200 كیلومتر با عمق متوسط 35-30 متر است. عمیق ترین قسمت درياي عمان حدود 3650 متر و خلیج فارس در سمت تنگه هرمز 90 متر می باشد. خلیج فارس در محدوده عرض های مناطق گرمسیری كره زمین و بین عرضهای 25 تا 30 درجه شمالی قرار گرفته و به همین جهت آب و هوای غالب آن گرم و مرطوب است.به طوریكه حداكثر به 45 درجه سانتی گراد می رسد. این امر باعث شد

ادامه مطلب  
تقسیمات درياي خزر


عنوان:  تقسیمات درياي خزرقالب بندی: WORDتعداد صفحات: 17این تحقيق در مورد درياي خزر می باشد و به بررسي تقسیمات آن بین کشورهای حوزه آبی می پردازد. این پروژه به دانشجویان رشته های محیط زیست ، زمین شناسی ، جغرافیا و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.مقدمهدرياي خزر بزرگترین دریاچه زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. ذخایر نفت خزر تا کنون بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد.تقسیم بندی های درياي خزردرياي خزر گرچه قرن‌هاست که دریا نامیده می&zwnj

ادامه مطلب  
تحقيق درباره; درياي خزر 56 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 56 به نام خدااین درياي نیمه شور و بسته خزر بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخایر مختلف انرژی در طبقات زیرین آنها و نیز منابع بیولوژیكی و بهره برداری از آنها نقش مهمی در شكوفایی اقتصادی كشورهای همساهی ایفا می كند. دریاچه خزر با ایجاد كانال ولگا ـ دن بواسطة ارتباط با درياي آزوف و درياي سیاه می تواند با آبهای آزاد مرتبط باشد. از این رو اهمیت ویژه ای را بخود اختصاص داده است.معرفی درياي خزردرياي خزر یا درياي مازندران به شكل تقریباً مستطیلی است كه طول آن شمالی جنوبی بوده در شمال كشور ایران و در قاره آسیا واقع است. مجموع سواحل شمالی ایران بطول 992 كیلومتر از آستارا تا خلیج حسینقلی بخش جنوبی آن را در بر گرفته است.از نظر اروپائیان نام كاسپین از نام

ادامه مطلب  
مقاله در باره درياي خزر 56 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 56 به نام خدااین درياي نیمه شور و بسته خزر بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخایر مختلف انرژی در طبقات زیرین آنها و نیز منابع بیولوژیكی و بهره برداری از آنها نقش مهمی در شكوفایی اقتصادی كشورهای همساهی ایفا می كند. دریاچه خزر با ایجاد كانال ولگا ـ دن بواسطة ارتباط با درياي آزوف و درياي سیاه می تواند با آبهای آزاد مرتبط باشد. از این رو اهمیت ویژه ای را بخود اختصاص داده است.معرفی درياي خزردرياي خزر یا درياي مازندران به شكل تقریباً مستطیلی است كه طول آن شمالی جنوبی بوده در شمال كشور ایران و در قاره آسیا واقع است. مجموع سواحل شمالی ایران بطول 992 كیلومتر از آستارا تا خلیج حسینقلی بخش جنوبی آن را در بر گرفته است.از نظر اروپائیان نام كاسپین از نام

ادامه مطلب  
مقاله درمورد.. درياي خزر 56 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 56 به نام خدااین درياي نیمه شور و بسته خزر بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخایر مختلف انرژی در طبقات زیرین آنها و نیز منابع بیولوژیكی و بهره برداری از آنها نقش مهمی در شكوفایی اقتصادی كشورهای همساهی ایفا می كند. دریاچه خزر با ایجاد كانال ولگا ـ دن بواسطة ارتباط با درياي آزوف و درياي سیاه می تواند با آبهای آزاد مرتبط باشد. از این رو اهمیت ویژه ای را بخود اختصاص داده است.معرفی درياي خزردرياي خزر یا درياي مازندران به شكل تقریباً مستطیلی است كه طول آن شمالی جنوبی بوده در شمال كشور ایران و در قاره آسیا واقع است. مجموع سواحل شمالی ایران بطول 992 كیلومتر از آستارا تا خلیج حسینقلی بخش جنوبی آن را در بر گرفته است.از نظر اروپائیان نام كاسپین از نا

ادامه مطلب  
logo-samandehi